Scouting Wiawaha Beverwijk maakt gebruik van functionele cookies en cookies voor het beheer van webstatistieken en social media.

Scouting in de maatschappij

Scouts zie je overal! Scouts zijn maatschappelijk zeer actief op allerlei gebieden.

De maatschappelijke waarde van Scouting concentreert zich in de vier waarden van Scouting: jeugd en vrijwilliger, jeugd en maatschappij, jeugd en leren, en jeugd en groen.

Jeugd en vrijwilliger

Deze waarde draait om vrijwillige inzet. Kinderen en jongeren krijgen bij Scouting op jonge leeftijd de kans om verantwoordelijke taken op zich te nemen. Zo leren ze leidinggeven, communiceren en samenwerken met anderen.

Jeugd en maatschappij

Deze waarde draait om maatschappelijke betrokkenheid. Door de aard van de activiteiten en de (internationale) projecten met andere groepen uit de samenleving, worden scouts zich bewust van hun rol in de maatschappij. Ook leren ze vaardigheden zoals discussiëren, rekening houden met anderen en omgaan met kritiek.

Jeugd en leren

Deze waarde heeft betrekking op de pedagogische waarde. Bij Scouting leren de leden door te doen. Door het gestructureerde, uitgebreide activiteitenaanbod, de goed getrainde leiding, en de vrijheid om te spelen in de natuur vormt Scouting een goede pedagogische omgeving waar veel kinderen baat bij hebben.

Jeugd en groen

Deze waarde heeft betrekking op het hebben van respect voor de natuur. Bij Scouting leren kinderen spelenderwijs de natuur om zich heen kennen en waarderen. De natuur spreekt de kinderen aan op hun fantasie en stimuleert creatief denken en bewegen.

Maatschappelijke stage

Het is mogelijk om een maatschappelijke stage te lopen bij Scouting Wiawaha Beverwijk. Heb je hierin interesse, kun je contact opnemen met onze groepsbegeleiding via ons contactformulier.

Vacatures

Regelmatig zijn we bij
onze Scoutinggroep op
zoek naar nieuwe vrijwilligers die ons leidingteam willen versterken. Je kunt leiding worden binnen de verschillende speltakken, afhankelijk van waar er open plaatsen zijn binnen het team en waar je interesse naar uitgaat. Heb je interesse en ben je enthousiast en wil je tijd investeren in een leuke nieuwe hobby? Neem dan contact op met de groepsbegeleiding via ons contactformulier.